برای دیدن مقالات در مورد فرزندداری به زبان دری بر لینک ذیل کلیک کنید. همۀ این فایل های  PDF کوچکتر از 900kb است. صفحۀ کمپیوتر خود را به پایین حرکت دهید و ویدیو ها را به زبان دری تماشا کنید.

مقالات
Articles

خواب طفل: 2 – 12 ماه
Baby sleep: 2-12 months

خواب اطفال: سوالهایی که زیاد پرسیده می شوند
Children’s sleep: frequently asked questions

تشویق کردن رفتار خوب : 15 مشوره
Encouraging good behaviour: 15 tips

کاری کنید که طفل شما صبحانه بخورد
Getting your child to eat breakfast

بازیچه های ساخته شده در خانه و فعالیت های رایگان برای اطفال
Homemade toys and free activities for kids

چگونه بهتر خوابید: نکات نه گانه برای اطفال
How to sleep better: nine tips for children

روال خواب نوزاد
Newborn sleep routines

مشکلات مداوم خواب در اطفال و نوجوانان
Persistent sleep problems in children and teenagers

بازی کردن با کودک خود
Playing with your baby

خواب و یادگیری
Sleep and learning

مشکلات خواب در اطفال و نوجوانان
Sleep problems in children and teenagers

بدخلقی
Temper tantrums

علایم خستگی در نوزادان و کودکان
Tired signs in babies and children

چرا بازی مهم است؟
Why play is important


رهنمای تصاویر / Picture guides

اشاره های نوزاد و نوپا : در تصاویر
Baby and toddler cues: in pictures

تغذیه سالم برای حاملگی
Healthy eating for pregnancy: in pictures

رسیدگی به نوزاد و طرز گرفتن وی
How to hold and handle your newborn: in pictures

چگونه خفگی را متوقف کرد : کمک های اولیه در تصاویر
How to stop choking: first aid in pictures

نظافت و مراقبت روزانه – در تصاویر
Hygiene and daily care for babies

ایمنی در داخل خانه – در تصاویر
Indoor safety: in pictures

کاهش دادن احتمال خطرمرگ ناگهانی و غیرمنتظره (SUDI ) در نوزادی: با تصاویر
Reducing SUDI and SIDS risk: in pictures

عادتهای خواب نوجوانان – در تصاویر
Teenage sleep habits

آموزش تشناب – در تصاویر
Toilet training: in pictures

وقت روی شکم
Tummy time: in pictures


ویدیو: مراقبت از طفل شیرخوار خود
Videos: caring for your baby

Video حمام دادن محفوظ / Safe bathing

این ویدیوی کوتاه چگونگی حمام دادن نوزاد، به شمول معلومات در مورد آماده کردن، شیوه های حمام دادن و گرمای حمام نوزاد را نمایش می دهد. مهم است که هم باید مراقب راحتی طفل بود وهم به تمیزی وی توجه کرد.

 

Video مساژ دادن نوزاد / Baby massage

این ویدیوی کوتاه مساژ دادن نوزاد را نمایش می دهد. این ویدیو مزایای مساژ برای آرام بخشیدن به یک نوزاد نا آرام را تشریح می کند و شامل رهنمایی ها در مورد بهترین شیوه های آرام بخشیدن و رابطه برقرار کردن با نوزاد شما می باشد. در این ویدئو اشاره شده است که در صورتی که کودک شما ناراحت شود باید مساژ دادن را متوقف کنید.

 

Video آماده سازی بوتل و شیر فرمولای نوزاد / Bottle and formula preparation

این ویدیوی کوتاه نشان می دهد که چگونه شیر مخصوص نوزاد و شیر گرفته شده از پستان مادر را برای تغذیه نوزادان و اطفال شیرخوار از طریق بوتل آماده ساخت.

 

Video لباس پوشانیدن نوزاد / Dressing a newborn

این ویدیوی کوتاه نشان می دهد که چگونه نوزاد را لباس پوشاند. و شامل رهنمایی هایی در مورد چگونگی ترتیب لباس پوشاندن نوزاد و شیوه های منحرف کردن اذهان اطفال بزرگتر که هنگام تبدیل لباس بیقراری می کنند می باشد.

 

Video وضعیت های نگهداشتن / Holding positions

این ویدیوی کوتاه وضعیت های مختلف نگهداشتن نوزاد را به شمول رو به طرف والدین و رو به طرف بیرون از والدین یا مرقبت کنندگان نشان می دهد. شیوه های مختلف نگهداشتن مزایای مختلف دارند. شما می توانید به تجربه دریابید که کدام یکی را نوزاد شما زیاد تر می پسندد.

 

Video تبدیل پوشک / Nappy changing

این ویدیوی کوتاه نشان می دهد که چگونه پوشک های یکبار مصرف و پارچه ای را تبدیل کرد. این ویدیو همچنان دارای رهنمایی هایی در مورد حفظ الصحه و صحت عمومی در بارۀ تبدیل کردن پوشک و تمیز کردن نشیمنگاه طفل می باشد.

 

Video به حد اقل رساندن احتمال خطر SIDS (عارضۀ مرگ ناگهانی اطفال شیرخوار)

این ویدیوی کوتاه نشان می دهد که چگونه احتمال خطر SUDI ( به شمول SIDS و حوادث مهلک خواب) را کاهش داد. این همچنان شامل رهنمایی هایی در مورد خواب بی خطر، خواباندن طفل به پشت، خواباندن طفل در انتهای تخت خواب، اجتناب از سر هموار و ترتیبات خواب می باشد. این بر اهمیت فراهم کردن یک محیط خواب بدون دود برای طفل تاکید می کند.

 

Video پیچاندن نوزاد / Wrapping a newborn

این ویدیوی کوتاه طریقه های مختلف پیچاندن یا قنداق کردن نوزاد را نمایش می دهد. پیچاندن برای بعضی از اطفال آرام بخش است و می تواند احتمال خطر SUDI (به شمول SIDS و حوادث مهلک خواب) را با به پشت نگهداشتن اطفال در طول خواب، کاهش دهد.

 

 

ویدیو: معیوبیت
Videos: disability

Video معیوبیت طفل و مداخلۀ زود هنگام / Child disability and early intervention

در این ویدیوی کوتاه، کارشناسان معیوبیت طفل در این مورد صحبت می کنند که مداخله زودهنگام چیست، چگونه آنرا به دست آورد و اهداف انجام آن چیست. آنها می گویند که مهم است که به زودی اقدام کرد، اما هرگز برای اقدام کردن دیر نیست. آنها در مورد انتخاب ارائه کنندگان خدمات و گزینه های منابع مالی صحبت می کنند. یک پدر/ مادر نیز در مورد تجارب خود با مداخلۀ زود هنگام توضیحات ارائه می کند.

 

Video همه چیز در مورد تشخیص معیوبیت اطفال / All about child disability diagnosis

در این ویدیوی کوتاه کارشناسان معیوبیت اطفال در این مورد صحبت می کند که در صورت داشتن نگرانی در بارۀ رشد طفل خود چه باید بکنید. والدین اطفال دچار معیوبیت در مورد گرفتن تشخیص معیوبیت، پیروی از حس غریزی خود و نظرخواهی از یک متخصص دیگر صحبت می کنند. والدین همچنان در این مورد صحبت می کنند که آنها هنگام شنیدن تشخیص معیوبیت طفل خود چه احساسی داشتند. آنها می گویند که اندوهگین شدن عیب ندارد.

 

Video خدمات و حمایت معیوبیت اطفال / Child disability services and support

در این ویدیوی کوتاه شما دریافته می توانید که در مورد خدمات معیوبیت اطفال چگونه میتوان معلومات به دست آورد واز کجا باید شروع کرد. کارشناسان معیوبیت اطفال شما را در جریان گزینه های منابع مالی، چگونگی پیدا کردن ارائه کنندگان خوب خدمات و انواع مختلف مراقبت وقفه دهی دادن به مواظبین (respite care) قرار می دهند. شما همچنان از والدین دیگر در مورد تجارب آنها با مراقبت وقفه دهی و مشاوره می شنوید.

 

Video فلج مغزی (Cerebral palsy): بررسی اجمالی و تشخیص / Cerebral palsy: overview and diagnosis

در این ویدیوی کوتاه والدین اطفال دچار فلج مغزی در مورد شناسایی نشانه های اولیه فلج مغزی و گرفتن تشخیص صحبت می کنند. همچنان متخصصین اطفال توضیح می دهند که فلج مغزی حالتی است که مغز را متاثر می سازد. آنها در مورد انواع مختلف فلج مغزی، چگونگی تاثیر آنها بر اطفال و بعضی از علل آن صحبت می کنند.

 

Video فلج مغزی: بعد از تشخیص / Cerebral palsy: after the diagnosis

در این ویدیوی کوتاه والدین اطفال دچار فلج مغزی در این مورد صحبت می کنند که بعد از آن که طفل شما تشخیص شد که دچار فلج مغزی است چه اتفاق می افتد. آنها شرح می دهد که چرا این مهم است که از خود مراقبت کنید، با خانواده های دیگر در رابطه باشید و یک شبکه خوبی از حمایت داشته باشید. آنها همچنان در مورد درمان های مختلف صحبت می کنند. متخصصین می گویند چرا مداخله زود هنگام ، به خصوص در کمک کردن به اطفال در رسیدن به اهدافی مانند غذا خوردن و لباس پوشیدن اهمیت دارد.

 

Video سندرم داون: بررسی اجمالی و تشخیص / Down syndrome: overview and diagnosis

در این ویدیوی کوتاه والدین اطفال دچار سندرم داون در مورد گرفتن تشخیص در دوران بارداری صحبت می کنند. آنها می گویند که با خانواده های خود در باره چگونگی سازگاری این طفل در زندگی آنها و تصمیم گرفتن به ادامه بارداری صحبت کردند. همچنان، متخصصین صحت اطفال توضیح می دهند که سندرم داون چیست و چگونه آنها برای آن ازمایش انجام می دهند.

 

Video سندرم داون: بعد از تشخیص / Down syndrome: after the diagnosis

در این ویدیوی کوتاه والدین اطفال دچار سندرم داون در مورد گرفتن مداخله زودهنگام برای طفل شان بعد از تشخیص این عارضه صحبت می کنند. مداخله زود هنگام فزیوتراپی، گفتار درمانی و زبان اشاره را شامل می گردد. آنها از مراقبت وقفه دهی و ارزش داشتن یک شبکه حمایتی از خانواده، دوستان و دیگر خانواده های اطفال دچار سندرم داون صحبت می کنند. متخصصین صحت اطفال در مورد گزینه های مداخله زودهنگام و زندگی خانوادگی صحبت می کنند.

 

Video سندرم X شکننده: بررسی اجمالی / Fragile X syndrome: overview

دراین ویدیوی کوتاه والدین اطفال دچار سندرمX شکننده در مورد این حالت ارثی صحبت می کنند. آنها در مورد کشف کردن نشانه های اولیه، گرفتن تشخیص و عکس العمل شان در مقابل تشخیص صحبت می کنند. متخصصین صحت اطفال توضیح می دهند که چگونه سندرم X شکننده رخ می دهد. آنها همچنان در بارۀ جنبه های جسمی، رشدی، رفتاری و عاطفی این سندرم توضیحات می دهند.

 

Video سندرم X شکننده: بعد از تشخیص / Fragile X syndrome: after the diagnosis

دراین ویدیوی کوتاه والدین اطفال دچار سندرمX شکننده از درمانهای مختلف برای اطفال صحبت می کنند. والدین و متخصصین صحت اطفال دراین مورد صحبت می کنند که چرا گرفتن هرچه زودتر مداخله زود هنگام بعد از تشخیص اهمیت دارد. متخصصین صحی می گویند که اطفال دچار سندرم X شکننده مهارتهای مختلف را به درجات مختلف رشد می دهند. کار مشترک یک گروهی از درمانگران بهترین طریقه کمک به آنان می باشد.

 

Video اختلال شنوایی: بررسی اجمالی / Hearing impairment: overview

دراین ویدیوی کوتاه متخصصین صحت اطفال در مورد انواع مختلف اختلال شنوایی صحبت می کنند. آنها می گویند که نوزادان معمولا در هنگام ولادت یا خیلی زود بعد ازان غربالگری (آزمایش همگانی - screen) می شوند تا شنوایی آنها آزمایش گردد. اطفال هنگامی که سن آنها بالاتر است نیز تشخیص داده شده می توانند. والدین اطفال دچار اختلال شنوایی و متخصصین در مورد بعضی از علایمی صحبت می کنند که طفل دچار اختلال شنوایی است.

 

Video اختلال شنوایی: بعد از تشخیص / Hearing impairment: after the diagnosis

دراین ویدیوی کوتاه یک پدر/ مادر طفلی دچار اختلال شنوایی در مورد مداخله زود هنگام طفل خود از جمله گوشک، زبان اشاره استرالیا (Auslan) و گفتار درمانی صحبت می کنند. متخصصین صحت اطفال در مورد کمک کردن به والدین که بفهمند که اختلال شنوایی برای اطفال شان چه معنی میدهد صحبت می کنند. همچنان انها در مورد گزینه های مداخله زود هنگام توضیح می دهند و می گویند که چرا مهم است که هرچه زودتر باید این اقدام را انجام داد.

 

Video اختلال بینایی: بررسی اجمالی و تشخیص / Vision impairment: overview and diagnosis

دراین ویدیوی کوتاه والدین اطفال دچار اختلال بینایی و متخصصین صحت اطفال در مورد بعضی از نشانه های اولیه صحبت می کنند که طفل دچار اختلال بینایی ممکن است داشته باشند. والدین از تجارب تشخیص طفل خود صحبت می کنند. متخصصین در مورد علل مختلف اختلال بینایی صحبت می کنند – مشکلات در چشمها و نیز در انتقال پیام ها از چشمها به مفز صحبت می کنند.

 

Video اختلال بینایی: بعد از تشخیص / Vision impairment: after the diagnosis

دراین ویدیوی کوتاه متخصصین صحت اطفال در این مورد صحبت می کنند که چگونه مداخله زود هنگام می تواند در یادگیری و رشد به اطفال دچار اختلال بینایی کمک کند. والدین در مورد گرفتن مداخله زودهنگام بعد از تشخیص و اینکه چگونه این به رشد اطفال شان کمک نمود صحبت می کنند. متخصصین صحی می گویند که مهم این است که حواس دیگر طفل را تحریک کرد واطفال خوانندۀ خط بریل (خط مخصوص نابینایان) را حمایت نمود.

 
  • Last updated or reviewed 11-07-2018